Publikacje naukowe

I. Publikacje poprzedzające uzyskanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych

A. PRACE PRZEGLĄDOWE I KAZUISTYCZNE

Sobolewski J., Z historii weterynarii cz. I, Magazyn Wet., 1994, 2, 71
Sobolewski J., Z historii weterynarii cz. II, Magazyn Wet., 1994, 3, 74
Malinowski E., Danysz A., Alaraj M., Sobolewska S., Sobolewski J., Wpływ nasion kozieradki pospolitej na laktopoezę u kóz, Magazyn Wet., 1996, 1, 28-30
Malinowski E., Kłossowska A., Szalbierz M., Markiewicz H., Sobolewski J., Sobolewska S., Przebieg ustępowania mastitis subclinica po iniekcji Lydium KLP, Życie Wet., 1996, 9, 304 – 307
Malinowski E., Ziętara J., Markiewicz H., Sobolewski J., Krupecki K., Metrisan AN nowy preparat do leczenia zapaleń macicy, Medycyna Wet., 1996, 10, 649-652
Malinowski E., Pilaszek J., Kłossowska A., Sobolewska S., Sobolewski J., Zmiany wrażliwości na antybiotyki bakterii wyosobnionych z klinicznych postaci mastitis u krów w latach 1987 – 1996, Medycyna Wet. 1997, 12, 721 – 725
Sobolewski J., Ludwik Bojanus – współtwórca polskiego szkolnictwa weterynaryjnego, Weterynaryjne Zeszyty Historyczne, 2004, 1, 12-13
Sobolewski J., Pierwszy Wszechpolski Zjazd Lekarzy Weterynaryjnych w 1919 r., Życie Wet., 2004, 11, 639-640
Sobolewski J., Dawne reklamy aptek i preparatów weterynaryjnych, Weterynaryjne Zeszyty Historyczne, 2004, 2, 31-34

B. DONIESIENIA NA ZJAZDY I KONFERENCJE NAUKOWE

Malinowski E., Sobolewski J., Krupecki K., Zastosowanie połączenia antybiotyków z immunomodulatorami w leczeniu zapaleń macicy u krów, Materiały Konferencji Naukowej Postęp w Rozrodzie Zwierząt, Bydgoszcz 19-20. 09. 1995
Malinowski E., Sobolewski J., Markiewicz H., Kiczka W., Klein P., A new method for treatment of cystic ovary disease (COD) with Lydium KLP, Materiały The 13th International Congress on Animal Reproduction, Sydney 30. 06 – 4. 07. 1996
Malinowski E., Kiczka W., Klossowska A., Szalbierz M., Sobolewski J., Effect of Lydium KLP injection on efficacy of treatment of acute and chronić mastitis with antibiotics, Materiały XIX World Buiatrics Congress, Edinburgh 8 – 12. 07. 1996
Malinowski E., Ziętara J., Sobolewski J., Leczenie zapaleń macicy u krów za pomocą Mastisanu AN, Materiały X Kongresu PTNW, tom III, str. 600, Wrocław 19 – 21. 09. 1996
Sobolewska S., Malinowski E., Kłossowska A., Sobolewski J., Wpływ in vitro Lydium KLP i ASA na aktywność fagocytarną leukocytów krwi i wydzieliny zapalnej wymienia krów, Materiały X Kongresu PTNW, tom III, str. 624, Wrocław 19 – 21. 09. 1996
Sobolewski J., Malinowski E., Sobolewska S., Markiewicz H., Kuźma K., Zachowanie się wybranych wskaźników w przebiegu leczenia posokowatego zapalenia macicy u krów, Materiały X Kongresu PTNW, tom III, str. 625, Wrocław 19 – 21. 09. 1996
Sobolewska S., Kłossowska A., Malinowski E., Sobolewski J., Wpływ ASA na chemiluminiscencję leukocytów wydzieliny gruczołu mlekowego u krów, Materiały II Krajowego Sympozjum Immunologów Weterynaryjnych, str. 190, Szczecin 04 – 07 maj 1997
Sobolewski J., Malinowski E., Sobolewska S., Wpływ infuzji Metrisanu AN na chemiluminiscencję granulocytów wydzieliny macicznej u krów z metritis puerperalis, Materiały II Krajowego Sympozjum Immunologów Weterynaryjnych, str. 191, Szczecin 04 – 07 maj 1997
Sobolewski J., Sobolewska S., Malinowski E., Wpływ iniekcji Lydium KLP na aktywność fagocytarną granulocytów krwi w przebiegu leczenia zapalenia macicy u krów, Materiały II Krajowego Sympozjum Immunologów Weterynaryjnych, str. 192, Szczecin 04 – 07 maj 1997
Witkowski W., Sobolewski J., Sadoch Z., Sieradzki E., Marzec A., Zastosowanie soli kwasu asparaginowego, jako czynników uzupełniających niedobór potasu i magnezu., Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Zapobiegawczej, Bydgoszcz 07 – 08. 06. 2000
Sobolewski J., Sporysz (Claviceps purpurea) zarys historii badań i zastosowania w lecznictwie zwierząt w Polsce, Materiały Sesji Naukowej PTNW, Ciechanowiec 30. 09. 2005 – 1. 10. 2005, 44-47
C. INNE PRACE (PRACE POPULARNO – NAUKOWE I UPOWSZECHNIONE)
Sobolewski J., Wykorzystanie internetu, jako narzędzia marketingu farmaceutycznego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Praca dyplomowa, Poznań 2001
Sobolewski J., Oligopleksy terapeutyczne – początki produkcji na ziemiach polskich, Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie, 2004, 1-2, 25
D. ROZPRAWA DOKTORSKA
Sobolewski J., Rozwój produkcji oraz stosowanie leków i biopreparatów weterynaryjnych w Polsce od XIX wieku do 1945 roku, Rozprawa doktorska, SGGW Warszawa, Warszawa 2006

II. Publikacje, które ukazały się po uzyskaniu tytułu doktora nauk weterynaryjnych

A. DONIESIENIA NA ZJAZDY I KONFERENCJE NAUKOWE

Sobolewski J., Aptekarz Florian Cabortii i inni farmaceuci, jako wytwórcy preparatów stosowanych w leczeniu zwierząt, Materiały Sesji Naukowej PTNW, Ciechanowiec 1 – 2. 06. 2007, 143-147
Sobolewski J., Ikonografia średniowiecznego i renesansowego lecznictwa weterynaryjnego, Materiały Kongresowe XIII Kongresu PTNW, Olsztyn 18 – 20. 09. 2008
Sobolewski J., Przemysłowa produkcja leków i preparatów weterynaryjnych w Polsce w latach 1918 – 1939, Materiały Kongresowe XIII Kongresu PTNW, Olsztyn 18 – 20. 09. 2008
Sobolewski J., Wielbłąd w gospodarstwie rolnym na podstawie doniesień w Przeglądzie Weterynarskim w 1900 roku, Materiały Sesji PTNW Sekcji Zwierząt Nieudomowionych, 16. 05. 2013 Bydgoszcz
Sobolewski J., Zarys historii produkcji leków i biopreparatów na Pomorzu i Kujawach do 1945 roku, Materiały Sesji Historycznej „Weterynaria Bydgoska XX w. Ludzie i Wydarzenia”, Bydgoszcz, 20. 11. 2015, str. 91 – 102

B. WSPÓŁAUTORSTWO W OPRACOWANIACH MONOGRAFICZNYCH

Praca zbiorowa pod red. J. Tropiło, Drugi słownik biograficzny polskich lekarzy weterynarii 1919 – 2000, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Warszawa 2013, ISBN 978-83-92852-60-5
Sobolewski J., Marketing usług weterynaryjnych, Wydawnictwo Ixia, Bydgoszcz 2010, ISBN 978-83-61098-00-3
Sobolewski J., Historia produkcji leków i biopreparatów weterynaryjnych na ziemiach polskich do 1945 r, Wydawnictwo Vena, Dębica 2015, ISBN 978-83-94156-40-4

C. INNE PRACE (PRACE POPULARNO – NAUKOWE I UPOWSZECHNIONE)

Sobolewski J., Badania marketingowe. Jak poznać rynek i opinie klientów, Weterynaria w Praktyce 2011, 1-2
Sobolewski J., Zarządzanie marketingowe praktyką weterynaryjną, Weterynaria w Praktyce 2011, 3
Sobolewski J., Otoczenie i jego wpływ na funkcjonowanie praktyki weterynaryjnej, Weterynaria w Praktyce 2011, 4
Sobolewski J., Budowanie marki i wizerunku praktyki weterynaryjnej, Weterynaria w Praktyce 2011, 5
Sobolewski J., Komunikacja marketingowa w praktyce weterynaryjnej, Weterynaria w Praktyce 2011, 6
Sobolewski J., Organizacja i zarządzanie praktyką weterynaryjną i jej zespołem, Weterynaria w Praktyce 2011, 7-8
Sobolewski J., Kwalifikacje personelu i standardy obsługi klient, Weterynaria w Praktyce 2011, 9
Sobolewski J., Internet i portale społecznościowe w budowaniu relacji z klientem, Weterynaria w Praktyce 2011, 10
Sobolewski J., Merchandising – nowoczesne podejście w sprzedaży produktów w praktyce weterynaryjnej, Weterynaria w Praktyce 2011, 11-12
Sobolewski J., Rola i zadania średniego personelu weterynaryjnego w utrzymaniu higieny w praktyce weterynaryjnej – cz. I, Vet Personel, 2011, 1
Sobolewski J., Rola i zadania średniego personelu weterynaryjnego w utrzymaniu higieny w praktyce weterynaryjnej – cz. II, Vet Personel 2012, 1
Sobolewski J., Poczekalnia w gabinecie weterynaryjnym – liczy się pierwsze wrażenie. Cz. I, Vet Personel 2012, 3
Sobolewski J., Poczekalnia w gabinecie weterynaryjnym – liczy się pierwsze wrażenie – cz. II., Vet Personel 2012, 4

Sobolewski J., Recepty ziołowe stosowane w profilaktyce chorób psów i kotów, Wydawnictwo Ridero, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8104-001-3
Sobolewski J., Zioła w profilaktyce chorób psów i kotów, Wydawnictwo Ridero, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65543-99-8
Sobolewski J., Przyczyny i diagnostyka nadwagi i otyłości u psów, Animal Expert, 2/2017 (2), 51 – 56
Sobolewski J., Składniki żywności, a kontrola wagi u psów, Animal Expert, 1/2018 (3), 43-47