O mnie

IMG_4729Jestem absolwentem lubelskiego wydziału medycyny weterynaryjnej, doktorat obroniłem w roku 2006 na SGGW w Warszawie. Pracowałem w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach o. w Bydgoszczy, prowadziłem także wykłady w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także w Studium Kształcenia Kadr w Bydgoszczy.

Obecnie jestem adiunktem w Centrum Weterynarii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także cały czas prowadzę praktykę kliniczną, w której początkowo zajmowałem się przede wszystkim zwierzętami gospodarskimi, a od roku 2002 zmieniłem specjalizację na zwierzęta towarzyszące. Z powodzeniem łączę naukę z praktyką kliniczną.

Jestem autorem i współautorem ponad 40 publikacji naukowych z zakresu leczenia i profilaktyki zwierząt gospodarskich i domowych.

Jednym z głównych tematów w działalności naukowo-klinicznej jest profilaktyka chorób oraz zastosowanie metod medycyny alternatywnej (akupresura, ziołolecznictwo) w połączeniu z medycyną naukową.

W mojej opinii zastosowanie naturalnych metod leczniczych, działań fizykoterapeutycznych oraz zbilansowanej diety pozwala w sposób znaczny ograniczać konieczność stosowania preparatów syntetycznych, a także prowadzi do bardziej trwałych efektów leczenia.

Te właśnie informacje staram się przekazywać w trakcie szkoleń. Ideą jest również to, że metody te mogą być stosowane przez właścicieli zwierząt oraz średni personel medyczny, co w ścisłej współpracy tych osób z lekarzem weterynarii może przynosić bardzo dobre efekty w leczeniu zwierząt.