Żywienie psów – najczęściej popełniane błędy

Żywienie psów wydawałoby się prostą i nieskomplikowaną czynnością. Istotą prawidłowego podejścia do tej kwestii jest znajomość zachowań zwierzęcia wynikających z potrzeb żywieniowych oraz znajomość komponowania dawek pokarmowych. Niestety w tych właśnie elementach popełniamy największe błędy, które wpływają nie tylko na nieprawidłowy rozwój, ale także na problemy behawioralne. Muszę podkreślić, że prawidłowe żywienie psów jest warunkiem zdrowego rozwoju oraz potencjalnego wydłużenia życia naszego podopiecznego, co jest potwierdzone badaniami naukowymi.

O najczęstszych błędach żywienia psów mówię w poniższej prezentacji:

Żywienie psów – najczęściej popełniane błędy

Więcej o żywieniu można dowiedzieć się pod poniższymi linkami:

WPŁYW ŻYWIENIA NA BEHAWIOR PSÓW

DIETETYKA PSÓW I KOTÓW