dr hab. prof. UMK

Jarosław Sobolewski

Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego I Dobrostanu Zwierząt
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Badania naukowe realizowane w trakcie mojej pracy dotyczą przede wszystkim: historii medycyny weterynaryjnej, a także dobrostanu zwierząt dzikich i utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. Dodatkowym aspektem jest epidemiologia weterynaryjna.

0
Książki
0
Artykuły
0
Inne publikacje

Najważniejsze publikacje

Artykuł 

Zhvanko L., Kibkalo D., Jaśkowski J. M., Sobolewski J. (2023). Polscy lekarze weterynarii – ofiary zbrodni katyńskiej: martyrologium Polskiego Cmentarza Wojennego w Charkowie, Med. Weter. 2023, 79 (1), 49-56

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J, Żwanko L., Kibkało D. (2023). Polscy absolwenci i pracownicy Instytutu Weterynaryjnego w Charkowie na przełomie XIX i XX wieku., Życie Weterynaryjne, 2023, 98(9), s.577 - 582

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J, Zdun M. (2023). Anatomist and Co-Founder of Polish Veterinary Education—Ludwik Henryk Bojanus (1776–1827). Anatomia. 2023; 2(3):261-270, Anatomia. 2023; 2(3):261-270

Link do publikacji

Artykuł 

Zhvanko L., Kibkalo D., Jaśkowski J. M., Sobolewski J., (2023). Polscy lekarze weterynarii – ofiary zbrodni katyńskiej: martyrologium Polskiego Cmentarza Wojennego w Charkowie, Med. Weter. 2023, 79 (1), 49-56

Link do publikacji

Artykuł 

Golkar-Narenji, A.; Antosik, P.; Nolin, S.; Rucinski, M.; Jopek, K.; Zok, A.; Sobolewski, J.; Jankowski, M.; Zdun, M.; Bukowska, D.; Stefańska, K.; Jaśkowski, J.M.; Piotrowska-Kempisty, H.; (2022). Gene Ontology Groups and Signaling Pathways Regulating the Process of Avian Satellite Cell Differentiation.,, Genes 2022, 13, 242. https://doi.org/10.3390/genes13020242

Link do publikacji

Artykuł 

Kulus, J.; Kulus, M.; Stefańska, K.; Sobolewski, J.; Piotrowska-Kempisty, H.; Mozdziak, P.; Kempisty (2021). SARS-CoV-2 Genetic Variability and Non-Specific Immunity Associated with the Use of Different BCG Strains—A Molecular and Clinical Approach., Vaccines 2021, 9, 639.

Link do publikacji

Artykuł 

Kranc W, Popis M, Dompe C, Golkar-Narenji A, Jeseta M, Mozdziak P, Kistanova E, Makarevich A, Machatkova M, Bukowska D, Prochazka R, Jaśkowski J, Ratajczak K, Sobolewski J, Antosik P. (2021). New gene markers involved in regulation of granulosa cells development and differentiation towards endodermal and epithelial tissues – a new insight into the stemness specificity of ovarian, Medical Journal of Cell Biology. 2021;9(4): 177-187. https://doi.org/10.2478/acb-2021-0025

Link do publikacji

Książka 

Jarosław Sobolewski (2020). Gruźlica bydła w świetle poglądów rozwoju choroby i jej zwalczania w Polsce od 1882 do roku 1975, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2020. ISBN 978-83-231-4469-4

Link do publikacji

Artykuł 

Jaśkowski J. M., Sobolewski J., Wieczorkiewicz M., Gehrke M., Herudzińska M. (2020). Modern techniques of teaching bovine rectal palpation : opportunities, benefits and disadvantages of new educational devices., Medycyna Weterynaryjna 2020, 76, s. 5-10

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J. (2020). Studies of assisted reproductive technology in the 19th and 20th centuries., Medycyna Weterynaryjna 2020, 76, 666-671

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J. (2019). Profesor Odo Bujwid - od medycyny do weterynarii., Medycyna Weterynaryjna 2019, 75, s. 125 – 128

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J. (2019). History of the production and application of veterinary medications and biological preparations in Poland from the nineteenth century to 1945., Medycyna Weterynaryjna 2019, 75, S. 318-320

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J. (2018). Farmakopea Polska II i lekarze weterynarii ją tworzący., Życie Weterynaryjne 2018, 93, s. 265-266

Artykuł 

Sobolewski J., Nalaskowska M. (2018). Sporysz (Claviceps purpurea) : zarys historii badań i zastosowania w lecznictwie zwierząt w Polsce., Życie Weterynaryjne 2018, 93, s. 347 – 348

Artykuł 

Sobolewski J. (2018). Przemysł farmaceutyczny i weterynaryjny w Grudziądzu w latach 1920-1939., Rocznik Grudziądzki 2018, 26, s. 203 – 2010

Artykuł 

Jaśkowski J. M., Sobolewski J., Herudzińska M., Nalaskowska M., Jaśkowski B. M., Kulus J., Brüssow K. P. (2018). Probability of pregnancy and risk factors of the Ovsynch program and its modification in dairy cows : a review, Acta Veterinaria Brno 2018, 87, S. 197-204

Książka 

Jarosław Sobolewski (2015). Historia produkcji leków i biopreparatów weterynaryjnych na ziemiach polskich do 1945 r, Wydawnictwo Vena, Dębica 2015, ISBN 978-83-94156-40-4

Link do publikacji

Artykuł 

Malinowski E., Pilaszek J., Kłossowska A., Sobolewska S., Sobolewski J. (1997). Zmiany wrażliwości na antybiotyki bakterii wyosobnionych z klinicznych postaci mastitis u krów w latach 1987 – 1996, Medycyna Wet. 1997, 12, 721 – 725

Link do publikacji

Artykuł 

Malinowski E., Ziętara J., Markiewicz H., Sobolewski J., Krupecki K. (1996). Metrisan AN nowy preparat do leczenia zapaleń macicy, Medycyna Wet., 1996, 10, 649-652

Link do publikacji

dr hab. prof. UMK
Jarosław Sobolewski

Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego I Dobrostanu Zwierząt
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

e-mail:

jsobolewski@propharma.pl

telefon:

+48 502566530

adres:

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń