PhD, DSc, Assoc. Prof.

Jarosław Sobolewski

Department of Public Health Protection and Animal Welfare
Faculty of Biological and Veterinary Sciences
Nicolaus Copernicus University in Torun

The research carried out during my work is mainly concerned with the history of veterinary medicine and the welfare of wild and zoo animals. An additional aspect is veterinary epidemiology.

0
Book
0
Articles
0
Other publications

The most important publications

Article 

Tokarz-Deptuła, B.; Chrzanowska, S.; Baraniecki, Ł.; Gurgacz, N.; Stosik, M.; Sobolewski, J.; Deptuła, W. (2024). Virophages, Satellite Viruses, Virophage Replication and Its Effects and Virophage Defence Mechanisms for Giant Virus Hosts and Giant Virus Defence Systems against Virophages, Int. J. Mol. Sci. 2024, 25, 5878

Link do publikacji

Article 

B. Urbanek, J. Sobolewski (2023). XIX-wieczne kompendium wiedzy o chorobach zakaźnych Patologia i terapia szczegółowa – pierwszy podręcznik w polskim tłumaczeniu, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 153-163

Link do publikacji

Article 

Railean, V., Sobolewski, J. Jaśkowski, J.M. (2023). Anthrax in one health in Southern and Southeastern Europe - the effect of climate change?, Vet Res Commun (2023)

Link do publikacji

Article 

Żwanko L., Kibkało D., Sobolewski J. (2023). Leon Cienkowski (1822–1887) – współtwórca szczepionki przeciwko wąglikowi na terenach Europy Wschodniej., Życie Weterynaryjne 2023, 98(10), ss.653-658

Link do publikacji

Article 

Sobolewski J, Zdun M. (2023). Anatomist and Co-Founder of Polish Veterinary Education—Ludwik Henryk Bojanus (1776–1827). Anatomia. 2023; 2(3):261-270, Anatomia. 2023; 2(3):261-270

Link do publikacji

Article 

Sobolewski J, Żwanko L., Kibkało D. (2023). Polscy absolwenci i pracownicy Instytutu Weterynaryjnego w Charkowie na przełomie XIX i XX wieku., Życie Weterynaryjne, 2023, 98(9), s.577 - 582

Link do publikacji

Article 

Zhvanko L., Kibkalo D., Jaśkowski J. M., Sobolewski J. (2023). Polscy lekarze weterynarii – ofiary zbrodni katyńskiej: martyrologium Polskiego Cmentarza Wojennego w Charkowie, Med. Weter. 2023, 79 (1), 49-56

Link do publikacji

Article 

Zhvanko L., Kibkalo D., Jaśkowski J. M., Sobolewski J., (2023). Polscy lekarze weterynarii – ofiary zbrodni katyńskiej: martyrologium Polskiego Cmentarza Wojennego w Charkowie, Med. Weter. 2023, 79 (1), 49-56

Link do publikacji

Article 

Golkar-Narenji, A.; Antosik, P.; Nolin, S.; Rucinski, M.; Jopek, K.; Zok, A.; Sobolewski, J.; Jankowski, M.; Zdun, M.; Bukowska, D.; Stefańska, K.; Jaśkowski, J.M.; Piotrowska-Kempisty, H.; (2022). Gene Ontology Groups and Signaling Pathways Regulating the Process of Avian Satellite Cell Differentiation.,, Genes 2022, 13, 242. https://doi.org/10.3390/genes13020242

Link do publikacji

Article 

Kulus, J.; Kulus, M.; Stefańska, K.; Sobolewski, J.; Piotrowska-Kempisty, H.; Mozdziak, P.; Kempisty (2021). SARS-CoV-2 Genetic Variability and Non-Specific Immunity Associated with the Use of Different BCG Strains—A Molecular and Clinical Approach., Vaccines 2021, 9, 639.

Link do publikacji

Article 

Kranc W, Popis M, Dompe C, Golkar-Narenji A, Jeseta M, Mozdziak P, Kistanova E, Makarevich A, Machatkova M, Bukowska D, Prochazka R, Jaśkowski J, Ratajczak K, Sobolewski J, Antosik P. (2021). New gene markers involved in regulation of granulosa cells development and differentiation towards endodermal and epithelial tissues – a new insight into the stemness specificity of ovarian, Medical Journal of Cell Biology. 2021;9(4): 177-187. https://doi.org/10.2478/acb-2021-0025

Link do publikacji

Article 

Sobolewski J. (2020). Studies of assisted reproductive technology in the 19th and 20th centuries., Medycyna Weterynaryjna 2020, 76, 666-671

Link do publikacji

Article 

Jaśkowski J. M., Sobolewski J., Wieczorkiewicz M., Gehrke M., Herudzińska M. (2020). Modern techniques of teaching bovine rectal palpation : opportunities, benefits and disadvantages of new educational devices., Medycyna Weterynaryjna 2020, 76, s. 5-10

Link do publikacji

Book 

Jarosław Sobolewski (2020). Gruźlica bydła w świetle poglądów rozwoju choroby i jej zwalczania w Polsce od 1882 do roku 1975, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2020. ISBN 978-83-231-4469-4

Link do publikacji

Article 

Sobolewski J. (2019). History of the production and application of veterinary medications and biological preparations in Poland from the nineteenth century to 1945., Medycyna Weterynaryjna 2019, 75, S. 318-320

Link do publikacji

Article 

Sobolewski J. (2019). Profesor Odo Bujwid - od medycyny do weterynarii., Medycyna Weterynaryjna 2019, 75, s. 125 – 128

Link do publikacji

Article 

Sobolewski J. (2018). Przemysł farmaceutyczny i weterynaryjny w Grudziądzu w latach 1920-1939., Rocznik Grudziądzki 2018, 26, s. 203 – 2010

Article 

Jaśkowski J. M., Sobolewski J., Herudzińska M., Nalaskowska M., Jaśkowski B. M., Kulus J., Brüssow K. P. (2018). Probability of pregnancy and risk factors of the Ovsynch program and its modification in dairy cows : a review, Acta Veterinaria Brno 2018, 87, S. 197-204

Article 

Sobolewski J., Nalaskowska M. (2018). Sporysz (Claviceps purpurea) : zarys historii badań i zastosowania w lecznictwie zwierząt w Polsce., Życie Weterynaryjne 2018, 93, s. 347 – 348

Article 

Sobolewski J. (2018). Farmakopea Polska II i lekarze weterynarii ją tworzący., Życie Weterynaryjne 2018, 93, s. 265-266

Book 

Jarosław Sobolewski (2015). Historia produkcji leków i biopreparatów weterynaryjnych na ziemiach polskich do 1945 r, Wydawnictwo Vena, Dębica 2015, ISBN 978-83-94156-40-4

Link do publikacji

Article 

Malinowski E., Pilaszek J., Kłossowska A., Sobolewska S., Sobolewski J. (1997). Zmiany wrażliwości na antybiotyki bakterii wyosobnionych z klinicznych postaci mastitis u krów w latach 1987 – 1996, Medycyna Wet. 1997, 12, 721 – 725

Link do publikacji

Article 

Malinowski E., Ziętara J., Markiewicz H., Sobolewski J., Krupecki K. (1996). Metrisan AN nowy preparat do leczenia zapaleń macicy, Medycyna Wet., 1996, 10, 649-652

Link do publikacji

PhD, DSc, Assoc. Prof.
Jarosław Sobolewski

Department of Public Health Protection and Animal Welfare
Faculty of Biological and Veterinary Sciences
Nicolaus Copernicus University in Torun

e-mail:

jsobolewski@propharma.pl

phone:

+48 502566530