Konferencje

3-4. XII. 2021 Toruń

2nd International Conference "Assisted Reproduction Technologies-current threats and chances",

Członek Komitetu Organizacyjnego

Toruń 16. 11. 2023

I Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Aktualności w Edukacji Weterynaryjnej"

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Przejdź na stronę

Warszawa 26 – 27. XI. 2021

Sesja Historii Medycyny Weterynaryjnej XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych,

Przewodniczący Sesji

Kijów 23 – 24. 09. 2021

The Ceremonial International Scientific Conference "Biomorphology of the XXI century" is dedicated to the 100th anniversary of the foundation of the Department of Anatomy, Histology and Path

Członek Komitetu Organizacyjnego

2021 - cyklicznie raz na kwartał

Seminarium Historii Medycyny Weterynaryjnej

Przewodniczący Rady Naukowej

Przejdź na stronę

Toruń 06. IX. 2019

Sesja Naukowa KPILW, PTNW - Działalność toruńskiej służby weterynaryjnej w 100-lecie jej istnienia,

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Toruń 15. I. 2019

Sesja Naukowa Sekcji Historii PTNW, Koń jaki jest, każdy widzi. Historia weterynarii toruńskiej i wileńskiej.,

Członek Komitetu Naukowego

Grudziądz XI. 2016

Sesja Naukowa KPILW – Grudziądz – stolica kawalerii,

Członek Komitetu Naukowego

Bydgoszcz XI. 2015

Sesja Naukowa KPILW – Weterynaria bydgoska XX wieku – ludzie i wydarzenia,

Członek Komitetu Naukowego

Ciechanowiec, IX. 2005

Sesja Naukowa PTNW w Ciechanowcu – Historia ziołolecznictwa weterynaryjnego,

Członek Komitetu Naukowego

Bydgoszcz, IX. 1995

Konferencjia Naukowa: Postęp w rozrodzie zwierząt, poświęconej pamięci prof. dr Lecha Jaśkowskiego, PIWet, PTNW

Członek Komitetu Organizacyjnego

Bydgoszcz X. 1994

Aktualne kierunki profilaktyki i terapii schorzeń gruczołu mlekowego oraz aspekty higieny mleka, PIWet, PTNW,

Członek zespołu Programowo – Redakcyjnego

dr hab. prof. UMK
Jarosław Sobolewski

Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego I Dobrostanu Zwierząt
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

e-mail:

jsobolewski@propharma.pl

telefon:

+48 502566530

adres:

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń