Konsultacje dla studentów

Aktualne konsultacje dla studentów
(ostatnia aktualizacja: 24.11.2022)

Dzień
Godziny
Miejsce
środa
15 - 16
Budynek C WNBiW pokój M-6

dr hab. prof. UMK
Jarosław Sobolewski

Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego I Dobrostanu Zwierząt
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

e-mail:

jsobolewski@propharma.pl

telefon:

+48 502566530

adres:

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń