Konsultacje dla studentów

Aktualne konsultacje dla studentów
(ostatnia aktualizacja: 25.10.2023)

Dzień
Godziny
Miejsce
wtorek
12 - 15
Budynek C WNBiW pokój M-9

dr hab. prof. UMK
Jarosław Sobolewski

Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego I Dobrostanu Zwierząt
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

e-mail:

jsobolewski@propharma.pl

telefon:

+48 502566530

adres:

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń