Nagrody i wyróżnienia

2021

Medal Stulecia Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego (Ukraina) za organizację wymiany naukowej i studenckiej.

2021

Medal KPILW Pro Bono Hominium et Animalium

2020

Zespołowe wyróżnienie JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie dydaktyki

2018

Indywidualna nagroda JM Rektora UMK za działalność naukową i dydaktyczną w zakresie historii medycyny weterynaryjnej

dr hab. prof. UMK
Jarosław Sobolewski

Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego I Dobrostanu Zwierząt
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

e-mail:

jsobolewski@propharma.pl

telefon:

+48 502566530

adres:

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń