Funkcje w organizacjach

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Przewodniczący Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej

Przejdź na stronę

Kujawsko - Pomorski Oddział PTNW

Sekretarz

Przejdź na stronę

World Association for the History of Veterinary Medicine

członek

Przejdź na stronę

American Veterinary Medical History Society

członek

Przejdź na stronę

Kujawsko - Pomorska Izba Lekarsko – Weterynaryjna

członek

Przejdź na stronę

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych

członek

Przejdź na stronę

dr n. wet.
Jarosław Sobolewski

Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego I Dobrostanu Zwierząt
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

telefon:

+48 506868029

adres:

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń