Funkcje w organizacjach

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Przewodniczący Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej

Przejdź na stronę

Kujawsko - Pomorski Oddział PTNW

Sekretarz

Przejdź na stronę

World Association for the History of Veterinary Medicine

członek

Przejdź na stronę

American Veterinary Medical History Society

członek

Przejdź na stronę

Kujawsko - Pomorska Izba Lekarsko – Weterynaryjna

członek

Przejdź na stronę

Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych

członek

Przejdź na stronę

Toruńska Fundacja Nauki i Edukacji Weterynaryjnej

fundator

Przejdź na stronę

dr hab. prof. UMK
Jarosław Sobolewski

Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego I Dobrostanu Zwierząt
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

e-mail:

jsobolewski@propharma.pl

telefon:

+48 502566530

adres:

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń