Prowadzone zajęcia

Prowadzone w języku: polski

  • Historia i deontologia weterynarii
  • Biostatystyka i dokumentacja weterynaryjna
  • Ekonomia weterynaryjna
  • Marketing usług weterynaryjnych
  • Choroby zakaźne psów i kotów
  • Etologia i dobrostan zwierząt

dr hab. prof. UMK
Jarosław Sobolewski

Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego I Dobrostanu Zwierząt
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

e-mail:

jsobolewski@propharma.pl

telefon:

+48 502566530

adres:

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń