Publikacje naukowe

Artykuł 

Zhvanko L., Kibkalo D., Sobolewski J. (2024). Robert August Kunicki (1880-1914): utalentowany lekarz weterynarii i twórca zootechniki teoretycznej., Med. Weter. 2024, 80 (1), 42-48

Artykuł 

B. Urbanek, J. Sobolewski (2023). XIX-wieczne kompendium wiedzy o chorobach zakaźnych Patologia i terapia szczegółowa – pierwszy podręcznik w polskim tłumaczeniu, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 153-163

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J. (2023). Ustawodawstwo weterynaryjne i organizacja nadzoru weterynaryjnego na ziemiach polskich w latach 1774-1918., Weterynaria w Praktyce 11-12/2023, s. 124 – 126

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2023). O leczeniu zwierząt w polskich ogrodach zoologicznych - historycznie., Zjazd Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów 21 - 24. 09. 2023

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2023). Leczenie zwierząt w czasach Kopernika., Światowy Kongres Kopernikański, Sekcja lekarska. Toruń 15. 09. 2023.

Artykuł 

Railean, V., Sobolewski, J. Jaśkowski, J.M. (2023). Anthrax in one health in Southern and Southeastern Europe - the effect of climate change?, Vet Res Commun (2023)

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J. (2023). Jak budowano polski przemysł farmacji weterynaryjnej., Weterynaria w Praktyce 2023, 10, ss. 122-126

Artykuł 

Żwanko L., Kibkało D., Sobolewski J. (2023). Leon Cienkowski (1822–1887) – współtwórca szczepionki przeciwko wąglikowi na terenach Europy Wschodniej., Życie Weterynaryjne 2023, 98(10), ss.653-658

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J, Zdun M. (2023). Anatomist and Co-Founder of Polish Veterinary Education—Ludwik Henryk Bojanus (1776–1827). Anatomia. 2023; 2(3):261-270, Anatomia. 2023; 2(3):261-270

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J. (2023). Zarys lecznictwa zwierząt na ziemiach polskich - 200 lat od powstania pierwszej polskiej szkoły weterynaryjnej., Weterynaria w Praktyce 9/2023, ss. 124 - 127

Artykuł 

Sobolewski J, Żwanko L., Kibkało D. (2023). Polscy absolwenci i pracownicy Instytutu Weterynaryjnego w Charkowie na przełomie XIX i XX wieku., Życie Weterynaryjne, 2023, 98(9), s.577 - 582

Link do publikacji

Artykuł 

Zhvanko L., Kibkalo D., Jaśkowski J. M., Sobolewski J. (2023). Polscy lekarze weterynarii – ofiary zbrodni katyńskiej: martyrologium Polskiego Cmentarza Wojennego w Charkowie, Med. Weter. 2023, 79 (1), 49-56

Link do publikacji

Artykuł 

Zhvanko L., Kibkalo D., Jaśkowski J. M., Sobolewski J., (2023). Polscy lekarze weterynarii – ofiary zbrodni katyńskiej: martyrologium Polskiego Cmentarza Wojennego w Charkowie, Med. Weter. 2023, 79 (1), 49-56

Link do publikacji

Artykuł 

Golkar-Narenji, A.; Antosik, P.; Nolin, S.; Rucinski, M.; Jopek, K.; Zok, A.; Sobolewski, J.; Jankowski, M.; Zdun, M.; Bukowska, D.; Stefańska, K.; Jaśkowski, J.M.; Piotrowska-Kempisty, H.; (2022). Gene Ontology Groups and Signaling Pathways Regulating the Process of Avian Satellite Cell Differentiation.,, Genes 2022, 13, 242. https://doi.org/10.3390/genes13020242

Link do publikacji

Inna publikacja 

Sobolewski J., Jaśkowski J.M., Lech M., Śliwecki M. (2022). Selected reproduction rates of cows in relation to intensity of veterinary care - a survey study, 3rd International Conference „Assisted Repoductive Technology” 02.-03.12.2022 Toruń, s. 29 - 30

Artykuł 

Kulus, J.; Kulus, M.; Stefańska, K.; Sobolewski, J.; Piotrowska-Kempisty, H.; Mozdziak, P.; Kempisty (2021). SARS-CoV-2 Genetic Variability and Non-Specific Immunity Associated with the Use of Different BCG Strains—A Molecular and Clinical Approach., Vaccines 2021, 9, 639.

Link do publikacji

Artykuł 

Jaśkowski J. M., Grzeczka A., Graczyk S., Sobolewski J. (2021). Wydziały medycyny weterynaryjnej we Włoszech w Hiszpanii i Belgii – podobieństwa i różnice w porównaniu do uczelni polskich,, Życie Weterynaryjne 2021, 96, s. 555 – 559

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2021). Wpływ prac Rudolfa Virchowa na rozwój medycyny weterynaryjnej w aspekcie ochrony zdrowia publicznego., Materiały Kongresowe XVI Kongres PTNW, Warszawa 26-27. 11. 2021, s. 406

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2021). Reklamy preparatów weterynaryjnych na łamach „Przeglądu Weterynarskiego” i „Przeglądu Weterynaryjnego”., Materiały Kongresowe XVI Kongres PTNW, Warszawa 26-27. 11. 2021, s. 407

Inna publikacja 

Lech M., Sobolewski J. (2021). Opieka lekarsko-weterynaryjna w stadach bydła mlecznego w Polsce – badania ankietowe., Materiały Kongresowe XVI Kongres PTNW, Warszawa 26-27. 11. 2021, s. 461

Inna publikacja 

Lech M., Kwaśniewicz A., Sobolewski J., Gehrke M. Jaśkowski J.M. (2021). Wybrane parametry rozrodu w stadach bydła mlecznego w Polsce w świetle badań ankietowych., Materiały 2nd International Conference "Assisted Reproduction Technologies-current threats and chances", 3-4. XII. 2021 Toruń

Artykuł 

Kranc W, Popis M, Dompe C, Golkar-Narenji A, Jeseta M, Mozdziak P, Kistanova E, Makarevich A, Machatkova M, Bukowska D, Prochazka R, Jaśkowski J, Ratajczak K, Sobolewski J, Antosik P. (2021). New gene markers involved in regulation of granulosa cells development and differentiation towards endodermal and epithelial tissues – a new insight into the stemness specificity of ovarian, Medical Journal of Cell Biology. 2021;9(4): 177-187. https://doi.org/10.2478/acb-2021-0025

Link do publikacji

Książka 

Jarosław Sobolewski (2020). Gruźlica bydła w świetle poglądów rozwoju choroby i jej zwalczania w Polsce od 1882 do roku 1975, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2020. ISBN 978-83-231-4469-4

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J. (2020). Wanda Dubieńska (1895-1968) - sportsmenka, lekarz weterynarii., Życie Weterynaryjne 2020, 95, s. 179-181

Artykuł 

Jaśkowski J. M., Sobolewski J., Wieczorkiewicz M., Gehrke M., Herudzińska M. (2020). Modern techniques of teaching bovine rectal palpation : opportunities, benefits and disadvantages of new educational devices., Medycyna Weterynaryjna 2020, 76, s. 5-10

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J. (2020). Studies of assisted reproductive technology in the 19th and 20th centuries., Medycyna Weterynaryjna 2020, 76, 666-671

Link do publikacji

Inna publikacja 

Jarosław Sobolewski (2020). Odo Bujwid - człowiek wielu pasji, Rozdział w monografii "Aktywność polskich lekarzy w dwudziestoleciu międzywojennym - w stulecie powołania izb lekarskich. Pod. red. B. Urbanek, M. Paciorek, M. Ciesielska. Oficyna Wydawnicza

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2019). Weterynaria polska od Wilna do Torunia., Sesja Naukowa KPILW i PTNW – Działalność toruńskiej służby weterynaryjnej w 100-lecie jej istnienia. Toruń 6. 09. 2019

Artykuł 

Sobolewski J. (2019). History of the production and application of veterinary medications and biological preparations in Poland from the nineteenth century to 1945., Medycyna Weterynaryjna 2019, 75, S. 318-320

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J. (2019). Profesor Odo Bujwid - od medycyny do weterynarii., Medycyna Weterynaryjna 2019, 75, s. 125 – 128

Link do publikacji

Artykuł 

Sobolewski J. (2019). Uwarunkowania legislacyjne i gospodarcze produkcji leków weterynaryjnych w Polsce w latach 1918-1939, Życie Weterynaryjne 2019, 94, S. 370-374

Inna publikacja 

Jarosław Sobolewski (2018). Dr Ludwik Czarkowski : lekarz, bibliofil, działacz społeczny., Rozdział w monografii Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918-1939 / pod red. nauk. Bożeny Urbanek. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR

Inna publikacja 

Jaśkowski B. M., Czeladko J., Kulus J., Sobolewski J., Gehrke M., Jaśkowski J. M., Rogoziewicz M., Brüssow K. P. (2018). The influence of dominant follicles and corpora lutea location on the conception rate in embryo recipient heifers., 34th Annual Meeting AETE, Scientific Meeting Dr. Patrice Humblot Special Celebration, Nantes, France, 7th and 8th September 2018. Nantes, Association of Embryo Technology in Europe : 2018,S.

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2018). The beginning of production and the application of drugs and biopharmaceutical in the Polish veterinary medicine from the 19th century to 1945., 43rd International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine, Bergen, Norway, 7-8 June 2018. Norwegian Society for the History of Veterinary Medicine : 2018, S

Inna publikacja 

Jarosław Sobolewski (2018). Rola aptekarzy jako producentów leków i preparatów weterynaryjnych do roku 1939, Rozdział w monografii: . Aptekarskie drogi do wolności / pod red. Joanny Nieznanowskiej. Szczecin, Sekcja Historii Farmacji. Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Aptek

Artykuł 

Jaśkowski B. M., Czeladko J., Kulus J., Sobolewski J., Gehrke M., Jaśkowski J. M., Rogoziewicz M., Brüssow K. P. (2018). The influence of dominant follicles and corpora lutea location on the conception rate in embryo recipient heifers., Animal Reproduction 2018, 15, s. 549

Artykuł 

Sobolewski J. (2018). Rola aptek i aptekarzy w wytwarzaniu preparatów weterynaryjnych na ziemiach polskich do 1939 roku, Życie Weterynaryjne 2018, 93, S. 800-802

Artykuł 

Sobolewski J. (2018). Historia sztucznej inseminacji i jej początki w Polsce., Życie Weterynaryjne 2018, 93 nr 12, S. 882-887

Artykuł 

Sobolewski J. (2018). Polscy lekarze weterynarii : uczestnicy zimowych igrzysk olimpijskich., Życie Weterynaryjne 2018, 93, S. 57-58

Artykuł 

Sobolewski J. (2018). Farmakopea Polska II i lekarze weterynarii ją tworzący., Życie Weterynaryjne 2018, 93, s. 265-266

Artykuł 

Sobolewski J., Nalaskowska M. (2018). Sporysz (Claviceps purpurea) : zarys historii badań i zastosowania w lecznictwie zwierząt w Polsce., Życie Weterynaryjne 2018, 93, s. 347 – 348

Artykuł 

Sobolewski J. (2018). Zarys historii pozyskiwania i stosowania surowców i preparatów leczniczych w terapii zwierząt na ziemiach polskich, Życie Weterynaryjne 2018, 93, s. 419-423

Artykuł 

Sobolewski J. (2018). Przemysł farmaceutyczny i weterynaryjny w Grudziądzu w latach 1920-1939., Rocznik Grudziądzki 2018, 26, s. 203 – 2010

Artykuł 

Jaśkowski J. M., Sobolewski J., Herudzińska M., Nalaskowska M., Jaśkowski B. M., Kulus J., Brüssow K. P. (2018). Probability of pregnancy and risk factors of the Ovsynch program and its modification in dairy cows : a review, Acta Veterinaria Brno 2018, 87, S. 197-204

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2018). kładniki żywności, a kontrola wagi u psów,, Animal Expert, 1/2018 (3), 43-47

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2018). Wpływ żywienia na zmiany zachowania psów,, Animal Expert 4/2018 (6), 48 – 52

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2018). Zioła stosowane u psów i kotów : zastosowanie w profilaktyce., Animal Expert 2018, nr 5, s. 55 – 58

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2018). Probiotyki i prebiotyki w profilaktyce chorób psów i kotów., Animal Expert 2018, nr 6, S. 51-55

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2017). Zarys roli aptekarzy jako producentów leków i preparatów weterynaryjnych do roku 1939., XXVII Sympozjum Historii Farmacji, Stargard 24-26 maja 2018, s. 23 – 24

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2017). Przyczyny i diagnostyka nadwagi i otyłości u psów,, Animal Expert, 2/2017 (2), 51 – 56

Książka 

Jarosław Sobolewski (2016). Recepty ziołowe stosowane w profilaktyce chorób psów i kotów, Wydawnictwo Ridero, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8104-001-3

Książka 

Jarosław Sobolewski (2016). Zioła w profilaktyce chorób psów i kotów,, Wydawnictwo Ridero, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65543-99-8

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2016). Mieszkańcy Grudziądza Edmund Baranowski i Władysław Hofman: współtwórcy polskiej farmacji weterynaryjnej w okresie międzywojennym,, Zeszyty Historyczne Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Wydawnictwo Daniel, Wierzchucin 2018, s. 76 -82, Grudziądz 17. 11. 2016

Książka 

Jarosław Sobolewski (2015). Historia produkcji leków i biopreparatów weterynaryjnych na ziemiach polskich do 1945 r, Wydawnictwo Vena, Dębica 2015, ISBN 978-83-94156-40-4

Link do publikacji

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2015). Zarys historii produkcji leków i biopreparatów na Pomorzu i Kujawach do 1945 roku,, Materiały Sesji Historycznej „Weterynaria Bydgoska XX w. Ludzie i Wydarzenia”, Bydgoszcz, 20. 11. 2015, str. 91 – 102

Inna publikacja 

Jarosław Sobolewski (2013). 6 biogramów lekarzy weterynarii, Drugi słownik biograficzny polskich lekarzy weterynarii 1919 – 2000. Tom II” pod red. Jana Tropiło. KILW

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2013). Wielbłąd w gospodarstwie rolnym na podstawie doniesień w Przeglądzie Weterynarskim w 1900 roku,, Materiały Sesji PTNW Sekcji Zwierząt Nieudomowionych, 16. 05. 2013 Bydgoszcz

Artykuł 

Sobolewski J. (2012). Rola i zadania średniego personelu weterynaryjnego w utrzymaniu higieny w praktyce weterynaryjnej - cz. II,, Vet Personel 2012, 1

Artykuł 

Sobolewski J. (2012). Poczekalnia w gabinecie weterynaryjnym – liczy się pierwsze wrażenie. Cz. I, Vet Personel 2012, 3

Artykuł 

Sobolewski J. (2012). Poczekalnia w gabinecie weterynaryjnym – liczy się pierwsze wrażenie – cz. II, et Personel 2012, 4

Artykuł 

Sobolewski J. (2011). Budowanie marki i wizerunku praktyki weterynaryjnej, Weterynaria w Praktyce 2011, 5

Artykuł 

Sobolewski J. (2011). Badania marketingowe. Jak poznać rynek i opinie klientów, Weterynaria w Praktyce 2011, 1-2

Artykuł 

Sobolewski J. (2011). Rola i zadania średniego personelu weterynaryjnego w utrzymaniu higieny w praktyce weterynaryjnej - cz. I, Vet Personel, 2011, 1

Artykuł 

Sobolewski J. (2011). Zarządzanie marketingowe praktyką weterynaryjną, Weterynaria w Praktyce 2011, 3

Artykuł 

Sobolewski J. (2011). Otoczenie i jego wpływ na funkcjonowanie praktyki weterynaryjnej,, Weterynaria w Praktyce 2011, 4

Artykuł 

Sobolewski J. (2011). Komunikacja marketingowa w praktyce weterynaryjnej,, Weterynaria w Praktyce 2011, 6

Artykuł 

Sobolewski J. (2011). Organizacja i zarządzanie praktyką weterynaryjną i jej zespołem, Weterynaria w Praktyce 2011, 7-8

Artykuł 

Sobolewski J. (2011). Kwalifikacje personelu i standardy obsługi klient, Weterynaria w Praktyce 2011, 9

Artykuł 

Sobolewski J. (2011). Internet i portale społecznościowe w budowaniu relacji z klientem,, Weterynaria w Praktyce 2011, 10

Artykuł 

Sobolewski J. (2011). Merchandising – nowoczesne podejście w sprzedaży produktów w praktyce weterynaryjnej, Weterynaria w Praktyce 2011, 11-12

Książka 

Jarosław Sobolewski (2010). Marketing usług weterynaryjnych,, Wydawnictwo Ixia, Bydgoszcz 2010, ISBN 978-83-61098-00-3

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2008). Ikonografia średniowiecznego i renesansowego lecznictwa weterynaryjnego,, Materiały Kongresowe XIII Kongresu PTNW, Olsztyn 18 – 20. 09. 2008

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2008). Przemysłowa produkcja leków i preparatów weterynaryjnych w Polsce w latach 1918 – 1939,, Materiały Kongresowe XIII Kongresu PTNW, Olsztyn 18 – 20. 09. 2008

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2007). Aptekarz Florian Cabortii i inni farmaceuci, jako wytwórcy preparatów stosowanych w leczeniu zwierząt,, Materiały Sesji Naukowej PTNW, Ciechanowiec 1 – 2. 06. 2007, 143-147

Inna publikacja 

Sobolewski J. (2005). Sporysz (Claviceps purpurea) zarys historii badań i zastosowania w lecznictwie zwierząt w Polsce,, Materiały Sesji Naukowej PTNW, Ciechanowiec 30. 09. 2005 – 1. 10. 2005, 44-47

Artykuł 

Sobolewski J. (2004). Pierwszy Wszechpolski Zjazd Lekarzy Weterynaryjnych w 1919 r., Życie Wet., 2004, 11, 639-640

Artykuł 

Sobolewski J. (2004). Oligopleksy terapeutyczne – początki produkcji na ziemiach polskich, Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie, 2004, 1-2, 25

Artykuł 

Sobolewski J. (2004). Ludwik Bojanus – współtwórca polskiego szkolnictwa weterynaryjnego, Weterynaryjne Zeszyty Historyczne, 2004, 1, 12-13

Artykuł 

Sobolewski J. (2004). Dawne reklamy aptek i preparatów weterynaryjnych, Weterynaryjne Zeszyty Historyczne, 2004, 2, 31-34

Inna publikacja 

Witkowski W., Sobolewski J., Sadoch Z., Sieradzki E., Marzec A. (2000). Zastosowanie soli kwasu asparaginowego, jako czynników uzupełniających niedobór potasu i magnezu., Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Zapobiegawczej, Bydgoszcz 07 – 08. 06. 2000

Inna publikacja 

Sobolewski J., Sobolewska S., Malinowski E. (1997). Wpływ iniekcji Lydium KLP na aktywność fagocytarną granulocytów krwi w przebiegu leczenia zapalenia macicy u krów,, Materiały II Krajowego Sympozjum Immunologów Weterynaryjnych, str. 192, Szczecin 04 – 07 maj 1997

Inna publikacja 

Sobolewski J., Malinowski E., Sobolewska S. (1997). Wpływ infuzji Metrisanu AN na chemiluminiscencję granulocytów wydzieliny macicznej u krów z metritis puerperalis,, Materiały II Krajowego Sympozjum Immunologów Weterynaryjnych, str. 191, Szczecin 04 – 07 maj 1997

Inna publikacja 

Sobolewska S., Kłossowska A., Malinowski E., Sobolewski J. (1997). Wpływ ASA na chemiluminiscencję leukocytów wydzieliny gruczołu mlekowego u krów,, Materiały II Krajowego Sympozjum Immunologów Weterynaryjnych, str. 190, Szczecin 04 – 07 maj 1997

Artykuł 

Malinowski E., Pilaszek J., Kłossowska A., Sobolewska S., Sobolewski J. (1997). Zmiany wrażliwości na antybiotyki bakterii wyosobnionych z klinicznych postaci mastitis u krów w latach 1987 – 1996, Medycyna Wet. 1997, 12, 721 – 725

Link do publikacji

Inna publikacja 

Sobolewski J., Malinowski E., Sobolewska S., Markiewicz H., Kuźma K. (1996). Zachowanie się wybranych wskaźników w przebiegu leczenia posokowatego zapalenia macicy u krów,, Materiały X Kongresu PTNW, tom III, str. 625, Wrocław 19 – 21. 09. 1996

Inna publikacja 

Sobolewska S., Malinowski E., Kłossowska A., Sobolewski J. (1996). Wpływ in vitro Lydium KLP i ASA na aktywność fagocytarną leukocytów krwi i wydzieliny zapalnej wymienia krów,, Materiały X Kongresu PTNW, tom III, str. 624, Wrocław 19 – 21. 09. 1996

Inna publikacja 

Malinowski E., Ziętara J., Sobolewski J. (1996). Leczenie zapaleń macicy u krów za pomocą Mastisanu AN,, Materiały X Kongresu PTNW, tom III, str. 600, Wrocław 19 – 21. 09. 1996

Inna publikacja 

Malinowski E., Kiczka W., Klossowska A., Szalbierz M., Sobolewski J. (1996). Effect of Lydium KLP injection on efficacy of treatment of acute and chronić mastitis with antibiotics,, Materiały XIX World Buiatrics Congress, Edinburgh 8 – 12. 07. 1996

Inna publikacja 

Malinowski E., Sobolewski J., Markiewicz H., Kiczka W., Klein P. (1996). A new method for treatment of cystic ovary disease (COD) with Lydium KLP,, Materiały The 13th International Congress on Animal Reproduction, Sydney 30. 06 – 4. 07. 1996

Artykuł 

Malinowski E., Ziętara J., Markiewicz H., Sobolewski J., Krupecki K. (1996). Metrisan AN nowy preparat do leczenia zapaleń macicy, Medycyna Wet., 1996, 10, 649-652

Link do publikacji

Artykuł 

Malinowski E., Kłossowska A., Szalbierz M., Markiewicz H., Sobolewski J., Sobolewska S. (1996). Przebieg ustępowania mastitis subclinica po iniekcji Lydium KLP, Życie Wet., 1996, 9, 304 – 307

Artykuł 

Malinowski E., Danysz A., Alaraj M., Sobolewska S., Sobolewski J. (1996). Wpływ nasion kozieradki pospolitej na laktopoezę u kóz, Magazyn Wet., 1996, 1, 28-30

Inna publikacja 

Malinowski E., Sobolewski J., Krupecki K. (1995). Zastosowanie połączenia antybiotyków z immunomodulatorami w leczeniu zapaleń macicy u krów,, Materiały Konferencji Naukowej Postęp w Rozrodzie Zwierząt, Bydgoszcz 19-20. 09. 1995

Artykuł 

Sobolewski J. (1994). Z historii weterynarii cz. II, Magazyn Wet., 1994, 3, 74

Artykuł 

Sobolewski J. (1994). Z historii weterynarii cz. I, Magazyn Wet., 1994, 2, 71

dr hab. prof. UMK
Jarosław Sobolewski

Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego I Dobrostanu Zwierząt
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

e-mail:

jsobolewski@propharma.pl

telefon:

+48 502566530

adres:

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń