Sylwetka naukowa

Badania naukowe realizowane w trakcie mojej pracy dotyczą przede wszystkim: historii medycyny weterynaryjnej, a także dobrostanu zwierząt dzikich i utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. Dodatkowym aspektem jest epidemiologia weterynaryjna. W ramach badań nad historią medycyny weterynaryjnej zajmuję się farmacją weterynaryjną oraz rozwojem działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Najnowszym kierunkiem badań jest lecznictwo zwierząt w okresie średniowiecza. W przypadku dobrostanu zwierząt pracuję nad projektem oceny dobrostanu wybranych gatunków utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. Badania mają charakter obserwacyjno — ankietowy i oparte są o protokoły rekomendowane przez EAZA, WAZA. 

dr hab. prof. UMK
Jarosław Sobolewski

Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego I Dobrostanu Zwierząt
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

e-mail:

jsobolewski@propharma.pl

telefon:

+48 502566530

adres:

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń